Nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden med mentorskap

Hur kompetensen hos nyanlända ska tas till vara har varit ett återkommande tema på integrationsbloggen, och är en viktig del av såväl integrationen som för att nå en högre sysselsättningsgrad. Projektet NANA (Nyanlända Akademiker Närmare