Arkiv: juni, 2018

Höstens strategiska forum – anmälan är öppen!

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne är arrangörer, i samarbete med skånska kommuner. Under våren

Publicerad: 18 juni, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Tillgång eller belastning? – Ett val av perspektiv

Rapporten om skånska kommuners integrationsarbete har tagits fram på uppdrag av Kommunförbundet Skånes beredning för lärande, arbetsliv och integration, med avsikten att sammanställa utmaningar, möjligheter och reflektioner kring etableringen av nyanlända personer inom Skånes kommuner.