Arkiv: maj, 2018

Nyanlända i Skåne – en tillgång eller belastning?

Avsikten med rapporten ”Tillgång eller belastning?” är att sammanställa utmaningar, möjligheter och reflektioner kring etableringen av nyanlända personer i Skånes kommuner. Rapporten är indelad i tre huvudområden där den första delen ger en nulägesbeskrivning av

Publicerad: 31 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Mer lek och passion i integrationsprocessen!

Utbildningen i Fire-works och Playfulness är en del av projektet BSR Integrate Now som Kommunförbundet Skåne är partner i. BSR Integrate Now är ett projekt finansierat via Europeiska socialfonden (ESF) för länderna i Östersjöregionen (BSR –

Publicerad: 23 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Nyanlända kvinnors potential i fokus

Enligt arbetsförmedlingens årsredovisning för 2017 var sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor 62,9%, att jämföra med gruppen utrikesfödda män där 70,9% var sysselsatta, och inrikes födda kvinnor som var sysselsatta till 80,8%. Utrikes födda kvinnor är

Hur vänder man en bostadskris?

När bosättningslagen infördes våren 2016 innebar det en stor utmaning för Lunds kommun. Med ett stort och växande universitet har Lund sedan länge utmärkt sig som en studentstad med extrem bostadsbrist. Detta har bland annat