Arkiv: mars, 2018

Nyanlända ges en röst med invandrarindex

Bristen på information om nyanlända invandrares erfarenheter av mottagning och integration ledde till att invandrarindex skapades 2014, med syftet att ge nya svenskar en röst som inte funnits tidigare. Tanken är att kartläggningen av nyanländas

Du är inte ensam

Den fjärde upplagan av European Migration Forum ägde rum i Bryssel den 6-7 mars. Forumet är en mötesplats för strategiska samtal mellan nästan 300 deltagare från fler än 120 organisationer inom civilsamhälle, privat sektor, europeiska

Publicerad: 12 mars, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Samverkan centralt i Skurups projekt med integrationscoach

Under ett av våra senaste samverkansmöten med Arbetsförmedlingen sa en av handläggarna: ”När samarbetet mellan Skurups kommun och Arbetsförmedlingens etableringshandläggare började fungera var när vi förstod på vilket sätt vi kunde ha användning för varandra”.