Arkiv: februari, 2018

ENA – Örkelljungas satsning för en stärkt etablering

Arbetsmarknadsenheten vill i projekt ENA stärka etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Tydligare koppling till individens och arbetsgivarens behov genom noggrann kartläggning av arbetsplatser, individens resurser, rusta och förbereda individen inför anställning men framförallt följa upp

Publicerad: 23 februari, 2018

Läs mer

Ibland blir det så svårt att prata om att vi låter bli

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bjuder in Bi Puranen och Per Brinkemo till vårens första strategiska forum för nyanländas etablering och integration. Bi Puranen är docent i ekonomisk historia, forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier och generalsekreterare vid

Publicerad: 1 februari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer