Arkiv: december, 2017

Den stora potentialen på arbetsmarknaden

I förra veckan samlades representanter från Bjuv, Eslöv och Helsingborgs kommuner tillsammans med Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne för att planera för inspirations- och informationstillfället den 9 februari 2018 med titeln ”Familjecentraler som arena för språk

Publicerad: 20 december, 2017

Läs mer

Rättighetskartläggningen i Klippans kommun

Under våren 2017 tog man för första gången ett helhetsgrepp om frågor som rör inkludering och antidiskriminering i Klippans kommun genom att göra en rättighetskartläggning av kommunen. Syftet med kartläggningen var att få koll på