Arkiv: november, 2017

BOSS – projektet som ägnar sig åt samverkan

Genom bred kompetensutveckling på både strategisk nivå och operativ nivå ska projektet skapa en gemensam kunskapsbas kring ensamkommande barn och unga inom och mellan kommunerna. Sedan projektet startade i november har nio strategiska träffar på

Publicerad: 15 november, 2017

Läs mer

RSFI – integration på riktigt?

När vi tittade på forskningen, förstod vi att det är en hel del som inte fungerar i det svenska systemet. Andraspråksforskningen visar till exempel att det tar 3-5 år att få ett enkelt vardagsspråk. Du

Publicerad: 10 november, 2017

Läs mer