Arkiv: oktober, 2017

Yrkes-Sfi i Skåne

Att lära sig det svenska språket är en viktig del av integrationsprocessen. Yrkes-Sfi Skåne innebär en möjlighet för eleven att snabbt lära sig det svenska språket, under tiden som hen lär sig ett yrke. Vid utvärdering

Integration genom föreningslivet

C:a 1000 etableringsdeltagare har sedan 2014 tagit del av NAD-aktiviteter i sitt etableringsprogram. I år erbjuds ytterligare 600 platser och målbilden är en stadig tillväxt av antal deltagare i en måttlig takt som främjar bibehållen kvalitet,

Publicerad: 23 oktober, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer