Dialog med skånska riksdagsledamöter om systemfel i mottagande och etablering av nyanlända

Skånes kommuner har identifierat systemfel som påverkar nyanlända individer och kommunernas arbete med etablering och integration. Ständiga förändringar av lagar och regelverk med avsaknad av helhetssyn och tillräcklig konsekvensanalys, påverkar både enskilda nyanlända individer och

Publicerad: 22 augusti, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer