Reflektioner från kommunledningsresa med tema integration

I Hessen träffade vi regionala och lokala politiker och tjänstepersoner med ett strategiskt ansvar för integrationsfrågor, likväl som operativt verksamma tjänstepersoner och representanter för idéburen sektor. Genom de presentationer vi tog del av blev det mycket

Publicerad: 5 juli, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer