Arkiv: maj, 2017

Save the dates för höstens strategiska forum!

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans, inspiration och energi! Temana utgår från de önskemål

Publicerad: 29 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Strategiskt forum om långsiktig strategi och organisation

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration anordnas av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne som en mötesplats för Skånes kommuner. Målgrupp är kommunala chefer och strateger inom uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända

Publicerad: 24 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Lärande, arbetsliv och integration på HR-Skåne

Dagen inleddes med temat ”Nyanländ och nyanställd” och tog sin utgångspunkt i SKL´s Agenda för integration och Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS). SKL´s agenda för integration lyfter fram kommunens roll som arbetsgivare som ett utvecklingsområde och

Publicerad: 15 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommuner i dialog med Försäkringskassan

Igår träffade tre kommuner Försäkringskassan hos Kommunförbundet Skåne i Lund. Mötet är en del av det prioriterade arbete under året som kommunerna identifierade på nätverksmöten i december där behov uttrycktes om fördjupad dialog med bland