Arkiv: mars, 2017

Kommunens roll i etableringsuppdraget

Ett 70-tal medverkade på premiären för Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration, som anordnades av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne i veckan. De inbjudna var kommunala chefer och strateger inom uppdrag som berörs av

Publicerad: 24 mars, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Film Bo bra i Östra Göinge

Bra bosättning i Östra Göinge Östra Göinge kommun har genom Projektet Bra bosättning i Östra Göinge tagit fram informationsmaterial för att ge information riktad till nyanlända med syfte att stärka målgruppens kunskap om bostadsfrågor. Projektet

Publicerad: 10 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

De nya kommuntalen för 2017

Länstalet angående antal anvisningar av nyanlända till Skåne under 2017 har reviderats från 3811 personer till 2793. Länsstyrelsens reviderade beslut om fördelningen av antalet anvisade till respektive kommun hittar ni här.

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens 6 april

Vi står inför stora gemensamma utmaningar att lösa bostadsförsörjningen i Skåne. Flera grupper står redan idag utanför bostadsmarknaden. Kraven på kommunerna att ordna bostäder på kort sikt har dessutom ökat ytterligare sen anvisningslagen infördes förra året.

Publicerad: 1 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer