Arkiv: februari, 2017

Exempel på initiativ för bostäder för nyanlända

Lundauppropet och Malmö stads samarbete med Refugees Welcome Sweden är två av de lokala exempel som lyfts fram i SKL´s idébank. På Kommunförbundet Skåne pågår arbete med att samla en referensgrupp bestående av kommunrepresentanter, Räddningstjänst och Försäkringskassan för att

Publicerad: 24 februari, 2017

Läs mer

Kommunernas roll som inkluderande arbetsgivare

Kommunförbundet Skåne fick vara med när landshövding Anneli Hulthén i fredags (17 feb 2017) bjöd in chefer och ansvariga från fler än 20 statliga myndigheter i Skåne, för ett dialogmöte om moderna beredskapsjobb. Bland myndigheterna fanns bland andra Tullverket,

Publicerad: 20 februari, 2017

Läs mer

Välkommen till integrationsbloggen!

Genom bloggen vill vi också dela med oss av information och inspiration som kan vara av värde för dig som på olika sätt arbetar med mottagande av nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar, samt övergripande med integrationsfrågor.

Publicerad: 13 februari, 2017

Läs mer