Kommunikation

Uppdraget

Uppdraget är att ta fram en gemensam kommunikationsstrategi för Region Skåne och Skånes kommuner, inklusive budskap, nyckelbegrepp och prioriterade målgrupper, samt att koordinera större gemensamma kommunikationsinsatser. Behov av gemensamt kommunikationsmaterial ska identifieras och tas fram. Syftet är att stödja och främja samordnad kommunikation.

Kommunikationsstrategi

För samordnad kommunikation och samstämmighet över hela Skåne finns en gemensam kommunikationsstrategi för hälso- och sjukvårdsavtalet. Kommunikationsstrategin är avsedd för kommunikatörer, chefer och andra som inom ramen för sin profession förväntas informera och föra dialog kring det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.

All kommunikation bör utgå från den gemensamma värdegrund som beskrivs i avtalet:

  • Vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar utifrån patientens/brukarens behov och förutsättningar.
  • Vi strävar efter att tillgodose patientens/brukarens förväntningar på inflytande och självbestämmande, respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög kvalitet.
  • Vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån patientens/brukarens perspektiv.

Arbetsgrupp

Magnus Gustafsson, Kommunförbundet Skåne
Magnus Oskarsson, Region Skåne
Jenny Hellstrand, Kommunförbundet Skåne (sammankallande)
Louise Roberts, Region Skåne
Hanna Nordehammar, Kommunförbundet Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson