Protokoll/minnesanteckningar

Ekonomisk analys

Målgrupper i fokus för samverkan Slutrapport 10 mars 2016

Centralt Samverkansorgan

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 1 februari 2017

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 16 december 2016

Minnesanteckningar Centralt samverkansorgan 19 okt 2016

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 23 september 2016

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 31 aug 2016

Minnesanteckningar Centralt samverkansorgan 27 juni 2016 

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 11 maj 2016

Mötestider Centralt Samverkansorgan 2017

Observera att plats för vissa av mötena ännu inte är beslutade.

Tidplan för Centralt Samverkansorgan 2017, 20170206

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Hellstrand