Protokoll/minnesanteckningar

Skicka in protokoll eller minnesanteckningar här.

Mötestider Centralt Samverkansorgan 2017

Tidsplan för Centralt Samverkansorgan 2017

Uppföljning

Överenskommelse KEFU

Indelning av de skånska kommunerna i hälso- och sjukvårdsavtalet

Klicka på önskad kommun för att ta del av protokoll/minnesanteckningar från de delregionala samverkansorganen. Ett antal delregionala tjänstemannaberedningar har låsta anteckningar.

  • Sydvästra
  • Nordvästra
  • Nordöstra
  • Mellersta
  • Malmö
  • Sydöstra

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Hellstrand