Kommunikation

Uppdraget:

Uppdraget är att ta fram en gemensam kommunikationsstrategi för Region Skåne och Skånes kommuner, inklusive budskap, nyckelbegrepp och prioriterade målgrupper, samt att koordinera större gemensamma kommunikationsinsatser. Behov av gemensamt kommunikationsmaterial ska identifieras och tas fram. Syftet är att stödja och främja samordnad kommunikation.

Här finns den gemensamma kommunikationsstrategin;

Kommunikationsstrategi HS-avtal KFSK RS

Arbetsgrupp

Sammankallande;

Magnus Gustafsson, Kommunförbundet Skåne

Anna Möller, Region Skåne

Övriga deltagare

Jenny Hellstrand, Kommunförbundet Skåne

Louise Roberts, Region Skåne

Patrik Odhelius, Malmö stad

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson