Nyheter

Utbildningsmaterial för huvudkontaktpersoner

Under vecka 46 och 47 äger utbildning för huvudkontaktpersonerna rum. Utbildning handlar om rutin, process och anpassningar av Mina Planer i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen träder i kraft

Publicerad: 16 november, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Hälso- och sjukvård i samverkan – en ny samlingssida

Tjänstemannaberedningen gav Kommunikationsgruppen i uppdrag att strukturera om hemsidan samt ge den ett nytt namn. Syftet med den nya hemsidan är att den ska vara ”bredare” än tidigare, och inte endast omfatta hälso- och sjukvårdsavtalet,

Publicerad: 15 november, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Ett prestigelöst samarbete mellan oss som ordförande”

Hälso- och sjukvårdsavtalet Arbetet med hälso- och sjukvårdsavtalet påbörjades våren 2013. Det var en politisk styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner som ledde arbetet, med stöd av en gemensam tjänstemannagrupp med representation

Publicerad: 28 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Möjlighet att publicera delregionala dokument

För att öka transparens och möjlighet till lärande kan nu alla beredningar dela med sig av sina dokument på hemsidan. Det kan vara protokoll, minnesanteckningar, mallar, goda exempel och annat matnyttigt. Tanken är att det ska

Publicerad: 20 september, 2017

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten Hälso-och sjukvård

Central Tjänstemannaberedningen till Central samverkansorgan bjöd in de delregional tjänstemannaberedningarna för en gemensam information. Sammanlagt deltog ca 100 personer från Skånes kommuner och Region Skåne. Ta del av dagens presentationer: Processbeskrivning Samverkan vid utskrivning från

Publicerad: 13 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skånegemensamt möte för de delregionala tjänstemannaberedningarna

Central Tjänstemannaberedningen till Central samverkansorgan bjöd in de delregional tjänstemannaberedningarna för en gemensam information. Sammanlagt deltog ca 100 personer från Skånes kommuner och Region Skåne. Eftermiddagen filmades och filmen kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.

Publicerad: 8 september, 2017

Läs mer

Arbetsgruppen för beslutsstöd informerar

Arbetsgruppen kommer att fortsätta planeringsarbetet under hösten 2017. Planering kommer att innefatta implementering, utbildning och kostnader mm. För mer information kontakta Titti Gohed.

Publicerad: 12 juni, 2017Sidansvarig: Titti Gohed

Läs mer