Arbetsgruppen för beslutsstöd informerar

Arbetsgruppen för beslutsstöd informerar

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 9 juni tog det centrala samverkansorganet ett inriktningsbeslut att införa/rekommendera kommunerna att anta beslutsstöd för avgörande av vårdnivå vid förändrat hälsotillstånd hos patienten enligt VISAM modellen.

Fler nyheter

Nyheter

Arbetsgruppen för beslutsstöd informerar

Den 9 juni tog det centrala samverkansorganet ett inriktningsbeslut att införa/rekommendera kommunerna att anta beslutsstöd för avgörande av vårdnivå vid förändrat hälsotillstånd hos patienten enligt VISAM modellen.

Modell för inventering

Nu finns ett exempel på en inventeringsmodell avseende "Våra mest sjuka" publicerad.

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsgruppen har tagit fram en strategi som kan användas av kommunikatörer, chefer och andra som inom ramen för sin profession förväntas informera och föra dialog kring det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.

Bildspel från Uppstartsmöten

Här finns det bildspel som visades på de sex uppstartsmötena. Bildspel uppstartsmöte Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Fler nyheter