En ny instruktionsfilm om processen för samverkan vid utskrivning finns nu tillgänglig.

En ny instruktionsfilm om processen för samverkan vid utskrivning finns nu tillgänglig.

Publicerad:

Dela nyhet:

I filmen får du följa patienten Ellens resa från inskrivning i den slutna vården till primärvården och kommunal vård och omsorg. Den tar upp de olika delprocesserna samt funktionaliteten i IT-stödet Mina planer. Filmen är

Fler nyheter

Välkommen till Kommunförbundet Skånes hemsida för hälso- och sjukvård i samverkan!
Här kan du hitta information om hur samverkan regleras, hur vi är organiserade i bland annat frågan om hälso- och sjukvårds avtalet, vilka arbetsgrupper som finns och stödmaterial kopplat till samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, kommunerna och Region Skåne.

Senaste nytt från oss?
Om du vill prenumerera på vår hemsida krävs det att du har ett konto/inlogg på kfsk.se. Klicka på ”Logga in” uppe i höger hörn och skapa sedan ett konto. Under ”Min sida” klickar du i ”Skånes hälso- och sjukvårdsavtal” under prenumerationer för att få senaste nytt från oss!

Nyheter

Fortsatt kartläggning av informationsöverföring

Region Skåne har anlitat Helseplan Consulting Group AB för att genomföra en kartläggning i syfte att ge sammanfattande svar på hur informationsdelningen ser ut och få förslag på vad som skulle krävas för att åstadkomma mer kvalitetssäkrad och effektiv informationsöverföring.

100 nya instruktörer har utbildats i beslutsstödet VISAM

Mellan januari och april har fyra utbildningstillfällen för blivande instruktörer i beslutsstödet VISAM genomförts. Totalt har cirka 100 stycken instruktörer utbildats. Responsen och engagemangs från deltagarna har varit mycket god. Nu hoppas vi att instruktörernas egna utbildning på hemmaplan kommer igång och bringar engagemang bland kollegorna.

Utbildning om SIP i höst

Under hösten 2018 kommer en utbildning om SIP, samordnad individuell plan, att genomföras för er som arbetar med SIP och Mina planer. Planen har tidigare varit att genomföra utbildningen under våren, men den behöver nu skjutas fram. Innan sommaren kommer ett stödmaterial i form av en film som beskriver hur processen för samverkan vid utskrivning ska dokumenteras i IT-stödet Mina planer att publiceras.

Fler nyheter