Påsköverenskommelsen inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Påsköverenskommelsen inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Publicerad:

Dela nyhet:

Nu finns tillägg till Rutin och vägledning inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård avseende perioden 19 april 2019 t.o.m. 22 april 2019 på hemsidan!

Fler nyheter

Välkommen till Kommunförbundet Skåne och Region Skånes hemsida
för hälso- och sjukvård i samverkan!

Här kan du hitta information om hur samverkan regleras, hur vi är organiserade i bland annat frågan om hälso- och sjukvårds avtalet, vilka arbetsgrupper som finns och stödmaterial kopplat till samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och kommunerna.

 

Nyheter

Nära vården och hälso- och sjukvårdsavtalet, vad händer i Skåne?

Personcentrerad vård, två aktuella rapporter från vårdanalys och den statliga utredningen om God och nära vård stod på schemat när politiker och tjänstepersoner från Centralt samverkansorgan samt andra berörda chefer och politiker besökte Kommunförbundet Skånes konferenslokaler i fredags. Samverkan och utveckling av Skånes hälso- och sjukvård var grunden för dagen.

Juridisk översyn inför informationsdelning mellan kommun och landsting

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har gemensamt gått igenom vilka juridiska möjligheter och hinder det finns kring informationsöverföring mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Den juridiska översynen har sammanfattats i en rapport som har framtagits i samverkan med jurister från Region Skåne och jurister inom det kommunala nätverket.

Inspirationskonferens för kvalitet i SIP

Den 23 och 24 oktober anordnade Kommunförbundet Skåne och Region Skåne en konferensen för inspiration och kunskap kring SIP, Samordnad Individuell Plan. Det var ett högt tryck med nästan 450 deltagare per dag som ville inspireras och samlas kring planen.

Fler nyheter