Utbildning om SIP i höst

Utbildning om SIP i höst

Publicerad:

Dela nyhet:

Under hösten 2018 kommer en utbildning om SIP, samordnad individuell plan, att genomföras för er som arbetar med SIP och Mina planer. Planen har tidigare varit att genomföra utbildningen under våren, men den behöver nu skjutas fram. Innan sommaren kommer ett stödmaterial i form av en film som beskriver hur processen för samverkan vid utskrivning ska dokumenteras i IT-stödet Mina planer att publiceras.

Fler nyheter

Välkommen till Kommunförbundet Skånes hemsida för hälso- och sjukvård i samverkan!
Här kan du hitta information om hur samverkan regleras, hur vi är organiserade i bland annat frågan om hälso- och sjukvårds avtalet, vilka arbetsgrupper som finns och stödmaterial kopplat till samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, kommunerna och Region Skåne.

Senaste nytt från oss?
Om du vill prenumerera på vår hemsida krävs det att du har ett konto/inlogg på kfsk.se. Klicka på ”Logga in” uppe i höger hörn och skapa sedan ett konto. Under ”Min sida” klickar du i ”Skånes hälso- och sjukvårdsavtal” under prenumerationer för att få senaste nytt från oss!

Nyheter

Utbildning om SIP i höst

Under hösten 2018 kommer en utbildning om SIP, samordnad individuell plan, att genomföras för er som arbetar med SIP och Mina planer. Planen har tidigare varit att genomföra utbildningen under våren, men den behöver nu skjutas fram. Innan sommaren kommer ett stödmaterial i form av en film som beskriver hur processen för samverkan vid utskrivning ska dokumenteras i IT-stödet Mina planer att publiceras.

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning klar

Samtliga 33 skånska kommuner har nu beslutat att anta överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det innebär att överenskommelsen gäller som planerat. Från den 1 april 2018 ändras modellen för kommunernas

Nya rutiner för samverkan vid utskrivning

Nu finns nya styrdokument kopplade till lagen om samverkan vid utskrivning publicerade. En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft 1 januari 2018. Lagen ska ge trygg och

Utbildningsmaterial för huvudkontaktpersoner

Under vecka 46 och 47 äger utbildning för huvudkontaktpersonerna rum. Utbildning handlar om rutin, process och anpassningar av Mina Planer i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen träder i kraft

Hälso- och sjukvård i samverkan – en ny samlingssida

Tjänstemannaberedningen gav Kommunikationsgruppen i uppdrag att strukturera om hemsidan samt ge den ett nytt namn. Syftet med den nya hemsidan är att den ska vara ”bredare” än tidigare, och inte endast omfatta hälso- och sjukvårdsavtalet,

Fler nyheter