Juridisk översyn inför informationsdelning mellan kommun och landsting

Juridisk översyn inför informationsdelning mellan kommun och landsting

Publicerad:

Dela nyhet:

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har gemensamt gått igenom vilka juridiska möjligheter och hinder det finns kring informationsöverföring mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Den juridiska översynen har sammanfattats i en rapport som har framtagits i samverkan med jurister från Region Skåne och jurister inom det kommunala nätverket.

Fler nyheter

Välkommen till Kommunförbundet Skåne och Region Skånes hemsida
för hälso- och sjukvård i samverkan!

Här kan du hitta information om hur samverkan regleras, hur vi är organiserade i bland annat frågan om hälso- och sjukvårds avtalet, vilka arbetsgrupper som finns och stödmaterial kopplat till samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och kommunerna.

 

Nyheter

Juridisk översyn inför informationsdelning mellan kommun och landsting

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har gemensamt gått igenom vilka juridiska möjligheter och hinder det finns kring informationsöverföring mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Den juridiska översynen har sammanfattats i en rapport som har framtagits i samverkan med jurister från Region Skåne och jurister inom det kommunala nätverket.

Inspirationskonferens för kvalitet i SIP

Den 23 och 24 oktober anordnade Kommunförbundet Skåne och Region Skåne en konferensen för inspiration och kunskap kring SIP, Samordnad Individuell Plan. Det var ett högt tryck med nästan 450 deltagare per dag som ville inspireras och samlas kring planen.

Uppföljning gällande behov av stödmaterial

Utsedda kontaktpersoner för genomförandet av instruktörsutbildningen har getts i uppdrag att i sina respektive nätverk efterfråga om det finns behov av en övergripande rutin kring samverkan i beslutsstödet mellan olika vårdaktörer samt återkoppla till arbetsgruppen med ett eventuellt rutinförslag. Vad gäller uppföljning av hur införandet av beslutsstödet sker i kommunerna i Skåne samt hur samverkan fungerar med vårdaktörer kommer detta diskuteras längre fram när implementeringen av beslutsstödet kommit längre.

Fler nyheter