Neuropsykiatriska funktionsvariationer

I skolan och på arbetsplatser förväntas en kunna organisera och strukturera sin tillvaro genom att kunna prioritera uppgifter eller klara av deadlines. En förväntas att klara av olika sociala aktiviteter både själv och med andra. En förväntas att vara bra på lite av allt. Men det kan vara svårt om en har NPF (neuropsykiatrisk funktionsvariation).

Det är sällan uppenbart att en person har NPF eftersom det inte syns utanpå. Detta vill projektet öka kunskapen kring för att förändra och förbättra istället för att försvåra möjligheterna för personer med NPF. Okunskap inom NPF-området gör att skolor och arbetsplatser får det svårare att möta individerna i det vardagliga livet. Projektet Hela Vägen belyser att alla personer som har upplevd NPF (med eller utan diagnos) är såväl en enorm styrka som tillgång, oavsett var de befinner sig, det vill säga om olika förmågor används och beaktas på rätt sätt. Genom att ge ett bra bemötande, uppmärksamma nödvändiga attitydförändringar och göra samhälleliga förflyttningar vill Hela Vägen genom kunskap, trygghet och stöd underlätta ingångarna i arbete och studier för personer som har NPF. Hur väl skola och arbetsliv förstår, ser, bemöter och/eller bedömer personer med NPF kan vara helt avgörande för att lyckas. Inte minst kan fördomar bromsa goda kontakter eller relationer. Det är okej att vara som man är! Vill du vara med och förändra inom området NPF? Kontakta oss!

Nedan går vi igenom de diagnoser som projektet har fokus på och som också är de vanligaste diagnoserna inom NPF; adhd, autism och språkstörning. De olika diagnoserna är nära besläktade och det är vanligt att en person har flera diagnoser.

Senast uppdaterad: