Klippan – nordväst

Hela Vägen Klippan är för dig i åldern 16 - 29 år som behöver stöd för att ta dig fram på vägen mot en sysselsättning och har eller upplever att du har exempelvis adhd, autism, dyslexi, dyskalkyli och/eller psykisk ohälsa.

  • Du som deltagare kommer att få stöd både innan du kommer ut på en arbetsplats eller utbildning och sen vid behov ute på arbetsplatsen eller i utbildningen.
  • Vi utgår ifrån ditt behov och dina förutsättningar med fokus på hela din livssituation.
  • Hela Vägen har tillgång till ett kontaktnät med arbetsplatser för att matcha till arbete.
  • Vi erbjuder stöd i jobbsökande och studiestöd i våra lokaler i vita villan, vid Åbyparken, Storgatan 33 i Klippan.

När du kommer till Hela Vägen får du en personlig ungdomscoach som stöttar dig. Vi har inga färdiga lösningar utan utformar stödet utifrån din situation, dina intressen och önskemål. Det övergripande målet är att bryta utanförskap genom inträde i arbetsliv, studier eller annan typ av sysselsättning.

Kontakta oss

Burim Nikqi                                  Ebba Kroon                                     Anne Blomquist

burim.nikqi@klippan.se             ebba.kroon@klippan.se               anne.blomquist@klippan.se

0435-286 94                                  0435-28429                                    0435-287 62

Senast uppdaterad: