Bromölla – öst

Hela Vägen Bromölla är för dig i åldern 16 - 29 år som behöver stöd för att ta dig fram i arbetslivet och har eller upplever att du har exempelvis adhd, autism, dyslexi, dyskalkyli och/eller psykisk ohälsa.

  • Du som deltagare kommer att få stöd både innan du kommer ut på en arbetsplats eller utbildning och sen vid behov ute på arbetsplatsen eller på utbildningen.
  • Vi skräddarsyr insatsen utifrån ditt behov och förutsättningar med fokus på hela din livssituation.
  • Hela Vägen har tillgång till ett stort kontaktnät med arbetsplatser för att matcha till arbete.
  • Vi erbjuder studiestöd i våra lokaler i Sparbankshallen i Bromölla samt på fritidsgården Tunnan.
  • Hela Vägen kan även erbjuda dig ett program med fokus på arbetsliv, hälsa och välbefinnande som rullar på kontinuerligt och är frivilligt.

När du kommer till Hela Vägen får du en personlig ungdomscoach som stöttar dig. Vi har inga färdiga lösningar utan utformar stödet utifrån din situation, dina intressen och önskemål. Det övergripande målet är att bryta utanförskap genom inträde i arbetsliv eller studier.

Senast uppdaterad: