För dig som deltagare

Hela vägen är för dig i åldern 16 - 29 år som behöver stöd för att ta dig fram i arbetslivet och har eller upplever att du har exempelvis adhd, autism, dyslexi, dyskalkyli och/eller psykisk ohälsa.

Du som deltagare kommer att få stöd både innan du kommer ut på en arbetsplats eller utbildning och sen vid behov ute på arbetsplatsen eller på utbildningen. Vi skräddarsyr insatsen utifrån ditt behov och förutsättningar med fokus på hela din livssituation.

Hela Vägen har tillgång till ett stort kontaktnät med arbetsplatser för att matcha till arbete.

Hela Vägen kan även erbjuda dig ett program med fokus på arbetsliv, hälsa och välbefinnande som rullar på kontinuerligt och är frivilligt.

Målet med projektet är att du ska  få komma ut i arbete, praktik eller studier samtidigt som arbetsgivarna erbjuds utbildning för att öka sina kunskaper om dyslexi/dyskalkyli och NPF.

Vill du veta mer, hör av dig till oss eller till någon av dletagande kommuner:

Bromölla

Klippan

Vellinge

Senast uppdaterad: