För dig som arbetsgivare

Hej arbetsgivare,

Nu har du i samverkan med projektet Hela Vägen chansen att vara med och synliggöra utveckling på arbetsmarknaden!

Projektet Hela Vägen skapar tillsammans med personer som har upplevd NPF (funktionsvariation) nya möjligheter på arbetsmarknaden för dig som är arbetsgivare. Syftet är att synliggöra förmågor hos unga och unga vuxna som du kan ha stor nytta av i din verksamhet.

  • Genom att vara arbetsgivare får du tillgång till specialistkunskap och ett nära samarbete med våra samverkanspartners.
  • Alla arbetsgivare ges förutsättningar att forma ett individanpassat stöd kring våra deltagare samtidigt som kostnadsfria/kompetenshöjande insatser erbjuds.
  • Du som arbetsgivare ska ha den kunskap och kompetens som behövs för att lyckas i er verksamhet.
  • Projektet har som mål att kontinuerligt arbeta med attitydförändringar och som arbetsgivare har du förtur vid bokningar.

Vilka förutsättningar kan du som arbetsgivare förändra i din verksamhet tillsammans med oss? https://kfsk.se/helavagen/dig-som-arbetsgivare/

 Vi erbjuder; Kompetenshöjande insatser, specialistkunskap, utökat stöd kring våra deltagare, kontinuerlig uppföljning, möjligheter att boka oss via hemsidan, ett samhälleligt förändringsarbete, ökat innanförskap, marknadsföring och olika möjligheter att synas i andra forum och/eller filmer.

Senast uppdaterad: