ADHD

Adhd som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder innebär att en har bristande uppmärksamhet, bristande impulskontroll och/eller hyperaktivitet. Detta betyder att en kan ha så stora svårigheter med att upprätthålla uppmärksamheten eller att sociala situationer och aktiviteter inom studier eller arbetsliv blir lidande. Add är adhd utan hyperaktivitet, med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.

Det har visat sig att adhd-problematik i större utsträckning leder till försämrad skolgång och försämrade ingångar på arbetsmarknaden. De förmågor som ofta utmärker sig vid diagnosen adhd enligt diagnoskriterierna, är till stor del de förmågor som exempelvis skola och arbetsliv idag mäter. Detta kan innebära såväl ett motstånd som socialt utanförskap redan från första början i exempelvis arbetslivet. Enligt DSM-56 (en diagnostisk och statistisk manual för psykiska sjukdomstillstånd) är ett av diagnoskriterierna ”Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (till exempel skolarbete eller arbetsuppgifter)”. Med dessa symptom har en nedsatta exekutiva förmågor som är avgörande för att du på ett självständigt och framgångsrikt sätt ska kunna genomföra en arbetsuppgift, det vill säga om en inte får rätt stöd och hjälpverktyg.

Det är vanligt att personer med adhd har nedsatt arbetsminne. Ett sämre utvecklat arbetsminne påverkar ens förmåga att behålla och processa information. Däremot kan detta förhindras och synliggöras genom till exempel kognitiva hjälpmedel såsom en enkel tidklocka. Låt säga att en har bristande uppmärksamhet, som är ett av kriterierna vid en adhd-diagnos. Då blir det svårare att till exempel analysera och att kunna tänka kring ens egna tankar. Här kan du som arbetsgivare eller skolpersonal hjälpa genom att berätta vad du tänker och känner, tydligt och tryggt. De krav som skola och arbetsliv ställer kan bli svårare för personer med adhd att möta på grund av bristande förmågor. Personer med adhd har ofta ett högt tempo som andra kan ha svårt att hänga med i. Personer med adhd är ofta mycket kreativa och ser nya perspektiv. Det finns ofta specialintressen vilket innebär specialistkompetens. Moral är ofta hög och detaljseendet stort. En person med adhd är ofta villig att ta risker och utför sina arbetsuppgifter med stor uthållighet och entusiasm.

Visste du att det går att ha fler NPF-diagnoser? Det kallas samsjuklighet och kan ofta vara svårt att upptäcka. Läs mer om samsjuklighet här.

Senast uppdaterad: