Hela vägen deltar på konferens om arbetsliv och ohälsa

Hela vägens seminarium den 3 december är nu fullsatt! Fick du inte plats? Hela vägen delat på en konferens om arbetsliv och ohälsa arrangerat av Svenska ESF-rådet! Den 10 december 2019!

Svenska ESF-rådet i Sydsverige bjuder in till en resultatspridningskonferens med fokus på arbetsliv och ohälsa. Tisdagen den 10 december presenteras framgångsrika resultat, metoder och erfarenheter från projekt som har beviljats medel från Europeiska socialfonden samt aktuell forskning inom området. Konferensen belyser hur utveckling av strukturer och organisationer kan möjliggöra för fler individers deltagande på arbetsmarknaden. Dessutom synliggörs betydelsen av jämställdhet och tillgänglighet för en inkluderande arbetsmarknad. Konferensen vänder sig till aktörer som arbetar med ohälsa och arbetsliv eller på andra sätt kan ha användning av resultatet och erfarenheterna från socialfondsprojekten.

Konferensen vänder sig till aktörer som arbetar med ohälsa och arbetsliv eller på andra sätt kan ha användning av resultatet och erfarenheterna från socialfondsprojekten.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här: https://www.esf.se/Min-region/Sydsverige/Konferens-/Malmo-10-december-2019/

Publicerad:

Skriv en kommentar