Inspirerande heldag lockade många besökare!

Den 11 december anordnades det andra seminariet inom projektet Hela Vägen. Fokus låg på konkreta exempel från verkligheten och nyttiga tips till arbetsgivare. "Nu gör vi verkstad!" var titeln på konferensen och också det som gjordes under dagen.

Seminariet var uppdelat i två inspirerande delar. Första delen gav en kunskapsinput till den andra delens verkstäder. Båda delarna leddes av Linda Almgren, projektledare Hela Vägen, Kommunförbundet Skåne och Linda Leveau, likarättsexpert, Kommunförbundet Skåne. Föreläsningar varvades med filmer, inspiration och exempel från verkligheten. Dessutom presenterades tre fiktiva medhjälpare ur gruppen ”unga med NPF”. Deras syfte är att hålla fokus på hur Innanförskapets strukturer kan förändras. De tre medhjälparna spelade också huvudrollerna i eftermiddagens verkstäder.

Under dagen var även MrsHyper (Jessica Stigsdotter Axberg) med och föreläste och gav konkreta tips ur sin gedigna erfarenhetsbank gällande bemötande.

Save the date

Nästa seminarie i projektet Hela Vägen kommer att anordnas den 7 maj i Eslöv. Markera datumet i din kalender redan nu!

Innehåll från dagen

Här nedanför kommer presentation och filmer från den 11 december att publiceras.

Publicerad:

Skriv en kommentar