Lyckad start för Hela Vägen

Den 23 augusti hölls den första spridningskonferensen för projektet Hela Vägen. En välbesökt rivstart mötte de personerna som deltog under dagen

Vågar du ta din arbetsplats Hela Vägen?

Kommunförbundet Skåne bjöd in till en unik konferens som erbjöd ett nyskapande förhållningssätt på arbetsplatsen med fokus på NPF. Exempel från verkligheten varvades med inspiration, allvar

 Vad innebär det för arbetsgivarna att ta tillvara arbetstagarnas fullständiga potential?

Under dagen höll Tina Hill, NPF-expert på Kommunförbundet Skåne i ett pass vars mål var att öka kunskapen om NPF. Ett allmänbildande pass så möttes av många utropstecken och en del följdfrågor.

Resten av dagen fortsatte enligt nedanför:

  • Högre normmedveten kompetens, Linda Leveau, samordnare lika rätt Kommunförbundet Skåne
  • Bättre arbetssätt för delaktighet, Linda Almgren, projektledare Hela Vägen Kommunförbundet Skåne

Filmer från dagen

Här kan ni ta del av inspelat material från  den 23 augusti. Varje spridningskonferens kommer att spelas in så ni kan ta del av det i efterhand.

Om Hela Vägen

Hela Vägen är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Kommunförbundet Skåne från maj 2018 till april 2021. Bromölla kommun, Klippans kommun och Vellinge kommun deltar i projektet och målet är att resultaten och kunskapshöjande insatser ska spridas i hela Skåne och i de Blekingska kommuner som ingår i gymnasiesamverkansavtalet. Projektet inriktar sig mot unga och unga vuxna i åldern 16-29 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såväl som de arbetsgivare som kan anställa målgruppen. De unga/unga vuxna får det stöd som krävs för att komma ut i arbete eller studier parallellt som arbetsgivarna erbjuds ett brett stöd vid anställningar och kompetenshöjande insatser. Målet med projektet är att samtliga deltagare ska befinna sig i ett innanförskap (i studier, arbete eller praktik) efter projektets slut samtidigt som kunskapsnivån kring målgruppen höjts och därmed också arbetsgivarnas attityder till att anställa dessa unga/unga vuxna personer med enorma styrkor.

Publicerad:

Skriv en kommentar