Regional Samverkansgrupp Psykiatri

På regional nivå finns ett gemensamt tjänstemannaforum med representanter från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne/Skånes kommuner, Regional Samverkansgrupp Psykiatri.

Regional Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för:

  • Samordning och utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa.
  • Revidering av ramöverenskommelsen
  • Rådgivning till parterna vid tvister

Regional Samverkansgrupp Psykiatri sammanträder tre gånger per termin. Gruppen utser arbetande utskott som återrapporterar till Regional samverkansgrupp Psykiatri se nedan.

Överenskommelsen psykisk hälsa 2019

SKL:s styrelse har godkänt en överenskommelse med staten om insatser inom området psykisk hälsa för 2019. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKL bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Ramöverenskommelsen

Klicka för att ladda hem

Region Skånes Handlingsplan till Ramöverenskommelse 150612

Rutin för att hantera tvister

Rutiner för att lösa tvister 2015 beslutad

Arbetande utskott

Vilande/avslutade utskott

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén