Regional Samverkansgrupp Psykiatri

På regional nivå finns ett gemensamt tjänstemannaforum med representanter från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne/Skånes kommuner, Regional Samverkansgrupp Psykiatri.

Regional Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för:

  • Samordning och utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa.
  • Revidering av ramöverenskommelsen
  • Rådgivning till parterna vid tvister

Regional Samverkansgrupp Psykiatri sammanträder tre gånger per termin. Gruppen utser arbetande utskott som återrapporterar till Regional samverkansgrupp Psykiatri se nedan.

Överenskommelsen psykisk hälsa 2018

SKL och Socialdepartementet fortsätter satsningen om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen inom området psykisk hälsa. Här finns mer information

Ramöverenskommelsen

Klicka för att ladda hem

Region Skånes Handlingsplan till Ramöverenskommelse 150612

Rutin för att hantera tvister

Rutiner för att lösa tvister 2015 beslutad

Arbetande utskott

Vilande/avslutade utskott

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén