Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016-2018, uppföljning 2019

Handlingsplanerna för barn och unga samt vuxna har följts upp 2019.

2019

Här finns de två dokument som ska rapporteras in till SKR 31 januari 2020 samt en instruktion avseende enkäten.

https://psykiskhalsa.sklansokan.se/

Instruktion 2019

Handlingsplan Barn och unga Uppföljning 2020-01-15

Handlingsplan Uppföljning vuxna 2020-01-15

 

2018

Här finns de dokument som ska rapporteras in till SKL 31 oktober.

Instruktion 2018

Analys Barn och unga 2018

Analys 2018

Handlingsplan Barn och Unga 2018

Handlingsplan 2018

Handlingsplan Barn och unga Uppföljning 2018

Handlingsplan Uppföljning 2018

Metod för analys och handlingsplan 2018

 

 

2017

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har uppdaterat den länsgemensamma analysen och handlingsplanen för 2016 inom ramen för överenskommelsen 2017. Läs mer hos SKL.

Analys barn och unga 2017

Handlingsplan barn och unga 2017

Analys vuxna 2017

Handlingsplan vuxna 2017

2016

Syftet med överenskommelsen 2016 (Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016 – överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting) är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Under veckorna 4-8 april hölls sex delregionala möten kring överenskommelsen psykisk hälsa 2016. Vid dessa möten deltog totalt 29 kommuner samt representanter från den offentliga psykiatrin och primärvården, från privat psykiatri samt ett stort antal representanter från olika brukarföreningar. Totalt deltog 149 personer.

Tidigare utkast på länsgemensam analys och handlingsplan publicerades 23 juni.

Material som rapporterats in till SKL

Här finns det slutgiltiga material som rapporterats till SKL.

Instruktion för kommunerna avseende inmatningsfunktionen (Ska ej rapporteras in!)

Analys Slutgiltig Underskriven

Handlingsplan Slutgiltig Underskriven

Synpunkter från Brukarorganisationerna

Ändringar avseende Skånegemensam analys och handlingsplan Överenskommelsen Psykisk hälsa 2016

—————————————————————–

Här finns presentationen som visades på de delregionala mötena;

PRIO Presentation SKÅNE

Senast uppdaterad: