Socialpsykiatri

Kommunen har ansvar för att initiera, planera och samordna sociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom enligt gällande lagstiftning. Kommunen har också ansvar för viss hälso- och sjukvård. Samverkan med psykiatrin i Region Skåne är av avgörande betydelse för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom ett självständigt, värdigt och aktivt liv i gemenskap med andra. I Skåne finns en regionövergripande grupp för samverkansfrågor inom psykiatrin, Regional samverkansgrupp psykiatri

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har utarbetat en ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Avtalet ska ligga till grund för lokala överenskommelser mellan kommunerna och den psykiatriska verksamheten.

Länkar

SKL: Uppdrag psykisk hälsa

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén