Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Samordnade insatser underlättar vardagen

Barn och vuxna med behov av habilitering och rehabilitering behöver ofta insatser från både hälso- och sjukvård och från socialtjänst. Många insatser kan bli aktuella, och med många olika yrkesgrupper som deltar. Därför behövs en samordning för att insatserna ska kunna ges i rätt tid och rätt ordning för brukarens bästa.
 
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tagit fram en lokal tillämpning av Socialstyrelsens föreskrift, se under ”Dokument”.

Dokument

Broschyr

Tillämpningsanvisningar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist