Dokumentation 30 augusti Nära vård

Stort tack till alla medverkande för en intressant dag!
Här finns dokumentation från vårt seminarium den 30 augusti.

Sammanfattning av dagen

Dokumentation seminarium 30 augusti 2019

Bildspel

Dag Norén

DOKUMENTATION Samordnad vård och omsorg kunskapsläget KFSK 190830

Louise Andersson och Niklas Eklöf, Socialdepartementet

Kommunförbundet Skåne 190830 (003)

Efter dagens diskussioner sammanfattade Dag Norén sex möjliga grunder för strategier för det fortsatta arbetet för kommunerna i Skåne;

  • Gemensam målbild – tydliggöra vad kommunerna i ett gemensamt perspektiv vill uppnå (antar att detta kan underlätta för att skicka budskap om vad man förväntar sig från regionen för att uppnå detta och vad som är viktigt att klara av)
  • Klargöra spelplanen – utveckla en bättre och gemensam beskrivning av hur kommunerna ser på modellen för Mobil vårdteam, och hur goda arbetsprocesser ser ut som skapar resultat för samtliga inblandade (jmfr med hur man i Skaraborg arbetar med gemensamma och förklarande beskrivningsmodeller av samverkanssystemen/teamen)
  • Behov av att se mer resultat – att löpande fånga vad som sker (kvalitet, resursanvändning, patient- och medarbetarperspektiv) är viktigt för att styra rätt och påverka utvecklingen framåt
  • Vårdcentralernas medverkan – vilka krav som kommunerna ställer på vårdcentralerna för att intentionerna och det tänkta arbetet enligt HS-avtalet ska uppfyllas (exempelvis att erbjuda designerade och särskilt fokuserade hemsjukvårdsläkare, att samarbeta mellan vårdcentralerna kring ett antal fokuserade hemsjukvårdsläkare för att verkliga team ska kunna bildas tillsammans med hemsjukvårdens personal)
  • Individbehovet – tydliggöra vad patienterna ska kunna förvänta sig (ex. sömlöst samarbete med god kontinuitet i dennes vårdkontakter) så att det blir tydligt vilka krav som ställs på ett nära samarbete och hur det bör bedrivas mellan parterna
  • Fungerande ledningsstruktur – för att äkta teamsamverkan ska uppnås behövs också en gemensam (mellan främst kommunal hemsjukvård och primärvård) ledningsgrupp som säkerställer ansvar mellan gränserna (över organisatoriska mellanrum). Utan sådana ledningsgrupper möter man fulla risken med nätverkens inbyggda sårbarhet. Framgångsfaktorer i gränsöverskridande arbetssätt är alltid att det finns en form av gemensam ledningsstruktur. Det är en stor skillnad mot att som idag mötas i ”lokala samarbetsgrupper”.

Senast uppdaterad: