ICF och KVÅ i kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen har nu uppdaterat urvalet ur KVÅ för användning inom kommunal hälso- och sjukvård. Urvalet går att ladda ned i excel-format från Socialstyrelsens hemsida. Dessutom finns det ett stödmaterial om register, statistik och rapportering av uppgifter till Socialstyrelsens register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. Materialet riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, de som arbetar med verksamhetssystem eller statistik, verksamhetsutvecklare samt chefer i kommunal hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsens hemsida

 

Sök i klassifikationer – här kan du/ni välja vilken klassifikation som du/ni vill söka i:
https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Medicinska/

Här hittar ni de uppdaterade klassifikationerna i olika filformat
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kodtextfiler/

Här kan ni skicka in frågor om klassifikationer och koder:
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/fraga-om-klassifikationer-och-koder/

Prenumerera gärna på Socialstyrelsens nyhetsbrev – där kommer information om ex när klassifikationerna är uppdaterade:
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/nyhetsbrev/

 

Hur kan ICF och KVÅ användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård?

Den 16 april bjöd Kommunförbundet Skåne in till en heldag om hur ICF och KVÅ kan användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård. Dagen syftade till att informera om den nya föreskrift som träder i kraft den 1 januari 2019 (HSLF-FS 2017:67) som bland annat kommer att innebära att kommunerna blir skyldiga att lämna uppgifter om vissa vidtagna hälso- och sjukvårdsåtgärder, klassificerade enligt KVÅ, till Socialstyrelsens register över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård.

På plats från Socialstyrelsen fanns Ann-Helene Almborg, fil dr, utredare klassifikation och terminolog, och Ulrika Eriksson, fil dr, utredare statistik. Tillsammans talade de om klassifikationerna ICF och KVÅ, hur dessa kan användas i den lokala verksamheten inklusive urval samt insamlingen av KVÅ-uppgifter till nationell statistik.

Ann-Helene började att inleda dagen med att tala om bland annat hälsa och e-hälsa, ändamålsenlig och strukturerad dokumentation, klassifikation av funktionstillstånd och om ICF och KVÅ i processen.

Efter lunchen tog Ulrika Eriksson plats på scen för att tala om patientregister om insatser i kommunal hälso- och sjukvård. Syftet med Ulrikas föreläsning var att förklara nyttan med register och statistik, ge en förståelse för vad den nya insamlingen innebär och att ge varje kommun tillfälle att tänka på hur de nya uppgifterna kan användas i deras lokala verksamhetsutveckling.

Presentationer från 2018-04-16 av Socialstyrelsen

Hur kan ICF och KVÅ användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård
Patientregister om insatser i kommunal hälso- och sjukvård

Missade du när Socialstyrelsen talade om hur ICF och KVÅ kan användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård? Eller behöver du en påminnelse från dagen? Ingen fara, vi filmade hela dagen!

Filmer om hur ICF och KVÅ används i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård (20180416)

Socialstyrelsen - Ann-Helene Almborg del 1 (klassifikation av funktionstillstånd och om ICF och KVÅ i processen)

Socialstyrelsen - Ann-Helene Almborg del 2

Socialstyrelsen - Ann-Helene Almborg del 3

Socialstyrelsen - Ann-Helene Almborg del 4

Socialstyrelsen - Ulrika Eriksson del 1 (patientregister om insatser i kommunal hälso- och sjukvård)

Socialstyrelsen - Ulrika Eriksson del 2

Socialstyrelsen - Ulrika Eriksson del 3

Socialstyrelsen - Ulrika Eriksson del 4

Socialstyrelsen - Ulrika Eriksson del 5

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard