Styrgruppen för samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor

Samverkansorganisationens löpande verksamhet leds av en styrgrupp som utses av Kommunförbundet Skånes styrelse och som representerar kommunerna i strategiska hjälpmedelsfrågor. Styrgruppens sammansättning utformas så att deltagarna representerar respektive hjälpmedelsorganisations medlemmar (d.v.s. 10-gruppen i sydvästra och mellersta Skåne, Malmö stad, kommunalförbundet Medelpunkten i nordvästra Skåne samt Hjälpmedelscentrum Östra Skåne), samt några verksamhetsrepresentanter från kommunerna. Totalt bör styrgruppen inte överstiga 12 personer.

Styrgruppen består av följande personer

Anna Borgius, socialchef, Svedala kommun

Anneli Flink, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Kristianstads kommun

Christina Ekdahl, MAR/Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Eva Gustafsson, förvaltningschef, Sjöbo kommun

Ulrika Hjort, enhetschef, Landskrona stad

Åsa Ollerstam Lundh, avdelningschef Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad

Mats Renard, regional samordnare för hjälpmedelsfrågor, Kommunförbundet Skåne

 

Styrgruppens möte under 2018

2018-02-06

2018-05-15

2018-09-12

2018-11-27

______________________________________________________________________________________________________

Minnesanteckningar från möte i styrgruppen

Här finns minnesanteckningarna från styrgruppens möte. Eventuella frågor om minnesanteckningarna, frågor om bilagor till minnesanteckningarna eller liknande besvaras av Mats Renard (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan).

2018-05-15

2018-02-06

2017-09-07

2017-05-10

2017-02-06

2016-09-27

2016-05-11

2016-02-11

2015-09-17

2015-05-26

2015-03-10

2014-11-26

2014-09-04

2014-05-28

2013-12-04

2013-09-11

2013-05-14

2013-02-06

2012-09-11

2012-05-29

2012-03-01

2011-12-09

2011-10-04

2011-05-03

2011-02-15

2010-12-10

2010-09-17

2010-06-09

2010-03-05

2009-12-04

2009-09-16

2009-06-04

2009-03-06

2008-12-05

2008-09-08

2008-05-27

2008-03-12

2007-12-04

2007-09-11

2007-05-22

2007-03-06

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard