Styrgruppen för samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor

Samverkansorganisationens löpande verksamhet leds av en styrgrupp som utses av Kommunförbundet Skånes styrelse och som representerar kommunerna i strategiska hjälpmedelsfrågor. Styrgruppens sammansättning utformas så att deltagarna representerar respektive hjälpmedelsorganisations medlemmar (d.v.s. 10-gruppen i sydvästra och mellersta Skåne, Malmö stad, kommunalförbundet Medelpunkten i nordvästra Skåne samt Hjälpmedelscentrum Östra Skåne), samt några verksamhetsrepresentanter från kommunerna. Totalt bör styrgruppen inte överstiga 12 personer.

Styrgruppen består av följande personer

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör, Lunds kommun

Anneli Flink, enhetschef, Östra Göinge kommun

Christina Ekdahl, MAR/Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Eva Gustafsson, förvaltningschef, Sjöbo kommun

Ulrika Hjort, enhetschef, Landskrona stad

Eva Hallström, enhetschef, Höganäs kommun

Åsa Ollerstam Lundh, avdelningschef Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad

Mats Renard, regional samordnare för hjälpmedelsfrågor, Kommunförbundet Skåne

 

Styrgruppens möte under 2020

2020-03-13

2020-05-06

2020-09-04

2020-11-26

______________________________________________________________________________________________________

Minnesanteckningar från möte i styrgruppen

Här finns minnesanteckningarna från styrgruppens möte. Eventuella frågor om minnesanteckningarna, frågor om bilagor till minnesanteckningarna eller liknande besvaras av Mats Renard (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan).

2018-05-15

2018-02-06

2017-09-07

2017-05-10

2017-02-06

2016-09-27

2016-05-11

2016-02-11

2015-09-17

2015-05-26

2015-03-10

2014-11-26

2014-09-04

2014-05-28

2013-12-04

2013-09-11

2013-05-14

2013-02-06

2012-09-11

2012-05-29

2012-03-01

2011-12-09

2011-10-04

2011-05-03

2011-02-15

2010-12-10

2010-09-17

2010-06-09

2010-03-05

2009-12-04

2009-09-16

2009-06-04

2009-03-06

2008-12-05

2008-09-08

2008-05-27

2008-03-12

2007-12-04

2007-09-11

2007-05-22

2007-03-06

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard