Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor är en verksamhet inom Kommunförbundet Skåne som regleras i ett särskilt avtal mellan respektive kommun och Kommunförbundet Skåne.

Målet med verksamheten är:

  • ge deltagarna fördelar i form av en kompetent och kostnadseffektiv hjälpmedelsförsörjning
  • bidra till att ge de funktionshindrade bästa nytta i förhållande till de medel som avsätts för verksamheten.

Samtliga skånska kommuner är med i Samverkansorganisationen. Verksamheten regleras i ett samverkansavtal mellan kommunerna och Kommunförbundet Skåne och finansieras med en årlig avgift från medlemskommunerna beroende på kommunens storlek.

Samverkansorganisationen leds av en hjälpmedelssamordnare på Kommunförbundet Skåne samt en styrgrupp.

Samverkansorganisationen ska:

  • arbeta med att klargöra hjälpmedlens betydelse i vårdkedjan och rehabiliteringsprocessen.
  • klargöra hjälpmedlens betydelse för äldres kvarboende i hemmet.

Exempel på strategiska områden där samverkan är önskvärd:

  • Policyfrågor
  • Upphandlingar
  • Ansvarsfördelning mellan kommunerna och Region Skåne
  • Kompetensfrågor
  • Informationsfrågor
  • IT-frågor

Dokument

Samverkansavtal kommunerna 2011-2012 110223

samverkansavtal markering av ändringar 2011

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsplan 2014

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard