Presentationer hjälpmedelskonferens 2019

Här samlas visade presentationer på den nationella hjälpmedelskonferensen 2019.

Inera har lämnat återbud. Tänkt visad presentation återfinns nedan.

Nuläge doktorand i hjälpmedel och välfärdsteknik

Inera

Arbetsgrupper HMC nätverk – Kompetensförsörjning

Aktuellt inom upphandlingsjuridiken

Hjälpmedel – för patient eller personal

Digital teknik och Aktiv fritid

Med fokus på hjälpmedel

Läkemedelsverket med komplettering

Forskningsdriven utveckling för ökad innovativitet av hjälpmedelshantering i Dalarna

Inledning

Samordnad utveckling för god och nära vård

Nytt från Socialstyrelsen

Swedish Medtech

Uppdrag om förskrivning av icke medicintekniska produkter_utskick

Välfärdsteknik i äldreomsorgen

valfardsteknik-i-aldreomsorgen-dir.-2018_82

Senast uppdaterad: