Länkar

Användbara länkar inom hjälpmedelsverksamhetens arbetsområde.

Kommunalförbundet Medelpunkten i nordvästra Skåne

www.medelpunkten.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne
www.hjalpmedelscentrum.com/länk till annan webbplats

Hjälpmedelscentrum Malmö
http://malmo.se/Omsorg-vard–stod/Halso–och-sjukvard/Hjalpmedel-och-rehabilitering/Hjalpmedel.html

Hjälpmedelsservice Skåne 10-gruppen
http://sodexohjalpmedelsservice.se/hjalpmedelsservice-10-gruppen/

Trelleborgs kommunhttp://www.trelleborg.se/sv/omsorg-hjalp/hjalpmedel-och-bostadsanpassning/hjalpmedel/länk till annan webbplats

Hjälpmedel Region Skåne
http://www.skane.se/hjalpmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för delaktighet
www.mfd.selänk till annan webbplats

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket utövar tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare.
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Medicintekniska-produkter/

1177 Vårdguiden
Under Tema Hjälpmedel på 1177.se hittar du nationell och regional information om hjälpmedelsprocessen. Där kan alla invånare välja en av åtta kategorier av hjälpmedel och därefter en underkategori. Sedan väljs det landsting eller den kommun där invånaren bor för att se vad vilket utbud som erbjuds.
www.1177.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard