Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå (ISO 9999:2016) reviderades under hösten 2019

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå ger rekommendationer om förskrivning av hjälpmedel och ska användas tillsammans med Hjälpmedelsguiden Skåne.

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå uppdateras årligen. Den senaste versionen finns alltid på Hjälpmedelsguiden Skåne och Kommunförbundet Skånes hemsida.

Lokala rutiner finns som komplement till rekommendationerna.

Det finns två versioner av ansvarsfördelning på ISO-kodnivå.

Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå baserat på gällande ISO 9999:2016
Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå baserat på tidigare gällande ISO 9999:2011

Anledningen till detta är att Hjälpmedelstjänsten och de verksamhetssystem som hämtar information från Hjälpmedelstjänsten, exempelvis SESAM, på grund av tekniska problem för närvarande inte kan uppdateras till ISO 9999:2016 utan fortfarande är strukturerade i enlighet med ISO 9999:2011.

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå (ISO 9999:2016) reviderades under hösten 2019.

Den reviderade versionen finns här:
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå, december 2019 (ISO99992016)

Här finns en sammanställning över gjorda revideringar mellan hjälpmedelsrekommendationerna december 2017 och december 2019:
Sammanställning av förändringar ISO 9999-2016, december 2017 – december 2019

 

Ladda ner:

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå, december 2019 (ISO99992016)
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå december 2017 (ISO 9999-2016)
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå februari 2016 (ISO 9999-2011)

Senast uppdaterad: