Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå ger anvisningar om förskrivning av hjälpmedel och ska användas tillsammans med Hjälpmedelsguiden Skåne.

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå uppdateras årligen. Den senaste versionen finns alltid på Hjälpmedelsguiden Skåne och Kommunförbundet Skånes hemsida.

Lokala bestämmelser kan finnas som komplement till rekommendationerna.

Det finns under första halvåret 2018 två versioner av ansvarsfördelning på ISO-kodnivå.

Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå baserat på gällande ISO 9999:2016
Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå baserat på tidigare gällande ISO 9999:2011

Anledningen till detta är att Hjälpmedelstjänsten och de verksamhetssystem som hämtar information från Hjälpmedelstjänsten, exempelvis SESAM, på grund av tekniska problem för närvarande inte kan uppdateras till ISO 9999:2016 utan fortfarande är strukturerade i enlighet med ISO 9999:2011.

Ladda ner:
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå december 2017 (ISO 9999-2016)
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå februari 2016 (ISO 9999-2011)

Senast uppdaterad: