Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågors förskrivarutbildning

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor har sedan 2007 anordnat förskrivarutbildning för kommunala förskrivare av hjälpmedel. Utbildningen har till stora delar byggt på Hjälpmedelsinstitutets förskrivarutbildning. Sedan stängningen av Hjälpmedelsinstitutets hemsida 2016-05-01 är Hjälpmedelsinstitutets utbildning inte längre är tillgänglig. På grund av detta, men framför allt beroende på Socialstyrelsens nya förskrivarstöd, har Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor upphört med förskrivarutbildningen (sista utbildningstillfälle var 2016-10-04)

Socialstyrelsens förskrivarstöd har sitt ursprung i regeringsuppdrag och innehåller viktiga delar, exempelvis patientens möjlighet att välja hjälpmedel, som inte berörs i Hjälpmedelsinstitutets utbildning.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard