Brexit

För att möjliggöra för de skånska kommunerna/vårdgivarna att göra korrekta analyser kring vilka produkter som kan vara kritiska vid en hård Brexit har Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor kontaktat samtliga avtalsleverantörer kring möjliga förseningar/bristsituationer kopplat till Brexit. Leverantörernas svar kommer löpande att redovisas nedan.

Abilia
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Aktiv Ortopedteknik
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Anatomic Sitt
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Arjo
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Care of Sweden
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

ComfortSystem AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Ergoseat
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Etac Sverige AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Eurovema Mobility AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

FEAL
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Funktionsverket AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Frölunda Data Försäljnings AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Guldmann AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

HEA Medical AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Hjälpmedelsteknik Sverige
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

HMN A/S
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Human Care AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Invacare
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Järven Healthcare
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Karo Pharma 
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

KOM I KAPP AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Kvistberga
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

MONDIAN AB

Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Mercado Medic
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Novista of Sweden AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Närkes Vital
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Panthera AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Salubrious AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Sanicare
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Somna 
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Sunrise Medical
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Teamolme
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Togemo AB

Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Uriform AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

Vermund Larsen Sverige AB
Inga förseningar/bristsituationer p g a Brexit

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard