Coronavirus/Covid-19

Informationen uppdaterad 2020-06-09

För att möjliggöra för de skånska kommunerna/vårdgivarna att göra korrekta analyser kring vilka produkter som kan vara kritiska vid den rådande situationen till följd av Coronavirus/Covid-19 har Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor kontaktat samtliga avtalsleverantörer kring möjliga förseningar/bristsituationer. Leverantörernas svar kommer löpande att redovisas nedan.

Informationen på sidan uppdateras löpnade om någon leverantör uppdaterar sin information.

 

Möjliga förseningar/bristsituationer finns

Eurovema

Förseningar/bristsituationer kommer att uppstå avseende rollator Patrol till följd av brist på ingående komponenter från Kina. Se information från Eurovema: 2020 Force majeure Eurovema
Liknande upphandlade rollatorer finns.
Se information om avtal här
Se produktguide rollatorer: Produktguide rollatorer 2017

Mercado Medic

Kan drabbas av försenade/uteblivna leveranser på komponenter från underleverantörer. Se information från Mercado: Tänkbara leveransstörningar från Mercado Medic AB med anledning av Coronaviruset

 

Panthera AB

I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19 bortsett från QR-axel Titan.
På grund av Coronaviruset har Panthera AB fått försenade leveranser och brist på Axel QR 1/2″ 12,7mm x 99mm titan art nr 1700710. Nästa leverans beräknas komma i mitten av april. För att kunna hålla leveranstider har Panthera AB därför valt att leverera X och U3 Light med Axel QR 1/2″ / 12,7mm x 99 mm art nr 1100023. Beställs Titanaxlar som separata reservdelar är det stålaxeln som för tillfället kan leverera.

 

VELA – Vermund Larsen A/S

Risk för försening avseende ståstol kan finnas. I förekommande fall informerar företaget om detta i samband med beställning. Se information från Vela: Information regarding Corona virus VELA 2020-02-28

 

HMN A/S

På grund av Coronavirus har HMN A/S problem med leveranser från underleverantörer (t.ex. från Italien och Kina), sjukdom bland personalen samt transportproblem. Kan inte garantera normala/avtalade leveranstider.

 

Salubrious

Kan finnas leveransförsening på vissa storlekar. Erbjuder sittdynor med alternativt överdrag som ersättning. Ev information alternativt överdrag lämnas vid beställning.

 

Sunrise Medical AB

Vissa leveransförseningar kan komma att ske, då produktionstakten sjunker p g a minskade resurser.

 

 

I dagsläget inga förseningar/bristsituationer

Aktiv Ortopedteknik Malmö, Aktiv Ortopedteknik Ängelholm
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Anatomic SITT AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Care of Sweden
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19. Gäller även rekonditionering av madrassystem.

COBI REHAB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

ComfortSystem AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

ERGOSEAT
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Etac Sverige AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Funktionsverket AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Guldmann AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19. Det kan möjligen ta någon dag extra på grund av trafik eller att chaufförerna får räkna med extra kontroll p g a stängda gränser i Danmark.

Göran Sjöden Rehab Distribution AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Handicare AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

HEA Medical AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Invacare
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Järven AB/SEDAB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

KOMIKAPP AB
I nuläget (dags dato) fungerar leveranserna överlag, men en viss påverkan är oundviklig. Se information från företaget: Komikapp leveransinformation på grund av Corona

Kvistberga
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Medema Physio AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

MONDIAN
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Novista
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Sanicare Hjälpmedel AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Somna
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

TeamOlmed
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19

Togemo AB
I dagsläget inga förseningar/bristsituationer till följd av Coronavirus/Covid-19


 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard