Beslutsstöd

Beslutsstöd för arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter

Sedan 2009 genomförs ett kvalitetsutvecklingsarbete för arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter – Beslutsstöd.

Under 2015 kommer Båstads kommun, Hässleholms kommun, Bromölla kommun samt Östra Göinge kommun delta i utvecklingsarbetet ”Beslutsstöd 2015”.

Med de ovanstående kommunerna har utbildning och stöd vid implementering av beslutsstöd genomförts i 31 av Skånes kommuner.

Det varierar hur långt kommunerna kommit i arbetet med att införa beslutsstödet i sin hemsjukvård.

Läs mer om Beslutsstöd

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard