Avtal Hjälpmedel

Hjälpmedel

Kommunförbundet Skåne har via Samverkansorganisationen för hjälpmedel, fått i uppdrag av Samverkansorganisationens medlemmar att upphandla och teckna avtal avseende hjälpmedelssortiment.

Hjälpmedelsupphandlingar

Här hittar du information om alla aktuella avtal som Kommunförbundet Skåne/Samverkansorganisationen har tecknat.

Info om avtal 

I fönstret som öppnas finns längst upp till vänster flikar med vilkas hjälp du letar dig fram till det avtal du är intresserad av. Varje avtal presenteras med aktuell dokumentation.

Du kan lämna kommentarer om avtalen, leverantören och övriga synpunkter. Dina kommentarerna är viktiga vid avtalsuppföljning.

Du kan också se planerade upphandlingar.

Har du frågor om avtalen kontakta upphandlare Håkan Jönsson tel. 0728-854858

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Håkan Jönsson