Hjälpmedel

Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen är delat i Skåne mellan kommunerna och Region Skåne. Hur ansvarsfördelningen ser ut framgår av Hjälpmedelsguiden Skåne. I de strategiska hjälpmedelsfrågorna samverkar kommunerna i Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor.

Hjälpmedelsguiden Skåne

Hjälpmedelsguiden Skåne är gemensam för Region Skåne och kommunerna. Varje huvudman fattar, oberoende av varandra, beslut om att följa Hjälpmedelsguiden Skåne.

Hjälpmedelsguiden Skåne omfattar grundläggande, gemensamma principer för ansvarsfördelning och samverkan inom hjälpmedelsområdet i Skåne.

Hjälpmedelsguiden Skåne är en kompletterande överenskommelse till ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta ansvar regleras i ”Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne”

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard