Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellens bärande idé är att stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. Delaktighetsmodellens delaktighetsslingor är en metod för att underlätta brukarnas väg mot empowerment och involverar personalen i denna utveckling.

Modellen bygger på dialogsamtal, delaktighetsslingor, som förs i mindre grupper, brukare för sig och personal för sig, innan alla träffas för ett gemensamt samtal. Alla samtal leds av Vägledare som inte är personal till brukarna. Samtalen centreras kring ett särskilt valt vardagligt tema med intresse för brukarna.

Hel slinga 151002

Delaktighetsmodellen har tagits fram inom ramen för Kommunförbundet Skånes verksamhet. Delaktighetsmodellen fortsätter att utvecklas och spridas och här finns mer information

Senast uppdaterad: