Utvecklingsarbete evidensbaserad praktik 2013-2015

2013-2015 har en nationell satsning utifrån en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gett stöd för utvecklingen av evidensbaserad praktik (EBP) inom funktionshinderområdet.
I Skåne har arbetet bedrivits inom följande utvecklingsområden:

  1. förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
  2. förstärkt brukarmedverkan
  3. initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning.

Det övergripande syftet med utvecklingsarbetet har varit att förstärka brukarmedverkan, brukarinflytande och självbestämmande för personer som lever med en funktionsnedsättning och mottar särskilt stöd, service och omsorg från samhället.

Genom EBP-satsningen har erfarenheter kunnat lyftas fram och spridas samtidigt som möjlighet funnits att knyta nya kontakter och prova nya arbetssätt. Det finns ett stort engagemang och intresse för att brukarmedverkan, brukarinflytande och delaktighet ska vara något naturligt och ständigt pågående, alla tider, året runt.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist