Funktionshinderområdet

Kommunerna har ett omfattande ansvar för att personer med funktionsnedsättning ges insatser som underlättar deras livssituation. Personer med olika typ och grad av funktionsnedsättning återfinns som brukare inom flera delar av socialtjänstens stöd-, service- och omsorgsverksamhet. Vårt arbete inriktas bl a mot att personer med funktionsnedsättningar ges ökade förutsättningar för delaktighet, inflytande och självbestämmande.

Ofta får personer med funktionsnedsättning också stöd från andra myndigheter/organisationer. Det finns därför ett stort behov av samverkan. Inom Hälso- och sjukvårdsområdet har både kommunen och Region Skåne ansvar för att ge rehabiliterings- och habiliteringsinsatser.

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist