Egenvård, rutin för egenvårdsbedömning

Region Skåne har tagit fram en rutin för egenvårdsbedömning. Kommunförbundet Skåne har deltagit i framtagandet av rutinen.

Den regionala rutinen utgår från Socialstyrelsens föreskrift ”Bedömningen av om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård”, SOSFS 2009:6.

Här finns rutinen.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén