Dratta ente omkull!

Under hösten 2017, med fokus i vecka 40, har berörda organisationer återigen arrangerat en rad aktiviteter för att lite extra uppmärksamma kring och medvetandegöra om att det går att minska antalet fallolyckor bland äldre! Bakgrunden till denna kampanj är FN:s internationella äldredag som infaller den 1 oktober varje år.

2015 genomfördes kampanjen i samverkan mellan flera svenska regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under namnet Bättre Balans. Broschyr och kort som togs fram och användes under den kampanjen finns fortfarande  kvar på MSB:s hemsida för den som vill ladda ner/skriva ut/trycka upp och fortsatt använda detta material, men såväl 2016 som 2017 är det Socialstyrelsen som haft regeringens uppdrag att genomföra en informationskampanj med fokus på hur äldre kan skydda sig mot fallolyckor, under namnet Balansera mera. Här finns såväl kampanjkatalog, presentationer, en podd och diverse annat material. 2017 års Broschyr kan beställas helt gratis och det finns även översattningar till flera språk, i pdf:er för utskrift.

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för 2018  fått i uppdrag att fortsätta att utveckla arbetet med fallprevention. De ska bl.a. ”fortsätta arbetet med att tillsammans med organisationer på äldreområdet och SKL genomföra en utbildningsinsats riktad till äldre kvinnor och män om hur äldre själva kan skydda sig mot fallolyckor” (se punkt 3 under Socialtjänst m.m. i regleringsbrevet).

Dessutom har Livsmedelsverket 2018 fått ett separat uppdrag  att, tillsammans med Socialstyrelsen och SKL, ta fram och sprida kunskapsstöd kring mat och måltider som fallprevention samt ta fram och sprida ett informationsmaterial riktat till äldre kvinnor och män om maten och måltidens betydelse för att minska risken för fallolyckor.

 

Under Heldag på temat fallprevention den 31 augusti 2017 framkom önskemål om att återupprätta funktionen från 2015, att kunna ta del av varandras planering, så att arrangörer av aktiviteter i Skåne via denna hemsida på så vis kan inspirera varandra!

Det som inkommit ligger därför här:

Malmö 22 sept (kombo med hjälpmedelsdagen)

Simrishamn 22 sept (kombo med European Mobility Week)

Lund 2 okt

Sjöbo 3 okt, se även artikel i Lokaltidningen

Östra Göinge Seniorveckan 2017

Höör 3 okt

Örkelljunga 3 och 5 okt

Båstad 3 och 5 okt

Ängelholm 4 okt

Hörby 5 okt

Kävlinge (Lödde) 5 okt

Helsingborg Program vecka 47 Balansera Mera 2017

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Daniel Smedberg